shop

iorana Shop és un espai creatiu compartit, on els clients poden comprar productes artesanals o de petita producció directament al autor, deixant a les nostres mans el procès de venta, la publicitat i la promoció de les seves peces i marques. Defensem un model de negoci col·laboratiu, on es valora el procès tant creatiu com artesenal de cada producte.

A qui ens dirigem?
A tots aquells creadors que volen decidir en tots els aspectes de la venta i l’exposició de les seves peces, sense intermidaris que modifiquin el preu final o s’emportin una comisió per cada venta.

Com funcionem?
A iorana oferim la possibilitat de llogar un espai per a que el creador exposi les seves peces.

El creador decideix el preu de venda de les seves peces, de manera que els guanys en les vendes són íntegres per a ell.
El creador té la possibilitat de deixar en stock, perquè Iorana, després de la venta, pugui omplir l’espai i rendibilitzar així l’espai.

Oferim diferents tipus d’espais i preus de lloguer.

iorana fa un petit procès de selecció dels seus creadors i de les seves peces, reservant-se el dret d’acceptar-les o no, mantenint així la qualitat que manteniendo así una línea de calidad que preservi als creadors que ja estan exposant amb nosaltres.

TELA LIMONERA
TOCS
LA PERA VERDE
TIERRA CERÁMICAS
SUPERCALIGRAFICA