EVA PALOMAR

ll·lustradora nascuda a Barcelona. Treballa per a diverses marques i entitats creant un nou món imaginari per a cada projecte.

http://www.evapalomar.com/