HOPPAS

HOPPAS és un projecte nascut amb la motivació de crear una marca conforme amb la pluralitat de cossos i la seva visibilització. Tendim a mostrar els cossos que entren dins d’uns paràmetres estipulats per la societat, però dins d’aquesta totes tenim cabuda. El principal objectiu és poder-ho fer a través de l’escultura i l’art, com s’han tractat els cossos i quines son les noves teories que acullen el moviment del cos lliure.

https://instagram.com/hoppascandles/