PAULA RODEFER

Paularodefer es produeix artesanalment a Barcelona, amb tècniques que varien des tenyits i decoloració fins brodats. Tot fet per les nostres mans amb molta dedicació.

https://paularodefer.com/